Letnji kamp -Palić 2015.

Udruženje za afirmaciju mladih talenata „Festival Omladina Subotica“ organizuje „Letnji kamp Palić 2015.“– za decu sa smetnjama u razvoju.

Kamp će se realizovati od 22.05. do 25.05. 2015. Cilj Kampa je da se deca sa smetnjama u razvoju motivišu, edukuju i podrže da aktivno učestvuju u životu zajednice,u sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima, da neguju zdrave i bezbedne stilove života.

Učesnici kampa su deca od 12 do 18 godina, učenici škola za decu sa smetnjama u razvoju. Izbor dece i pratioca vrše pozvane škole. Organizator Kampa obezbeđuje smeštaj u Školskom centru sa domom učenika „Dositej Obradović“ u Subotici, ishranu, troškove poseta i ulaznica, 8 edukatora, koji će biti angažovani za realizaciju sportsko-rekreativnih, likovnih, dramskih i muzičkih radionica. Učesnici Kampa upoznaće Suboticu, Palić, salaše u okolini, a imaće priliku i za međusobno upoznavanje i druženje.

Letnji-kamp-2015-organizatori

Letnji-kamp-2015-program

Letnji-kamp-2015-edukatori

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Festival Omladina